Menu
Your Cart

Общи условия за ползванеУсловия за ползване


Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт!


Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Copylik.com предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина Copylik-bg.com.


Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Copylik-bg.com.или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Идентифициране на Потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му, за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на Copylik-bg.com. IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.


Правила за използване на сайта Copylik-bg.com. (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт Copylik-bg.com.Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.


Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали, в други сайтове, е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.


 


Права и отговорности на страните:


Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Copylik-bg.com. по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Copylik-bg.com. не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали или услугите на този Сайт. Copylik-bg.com.има право, по всяко време и без предупреждение, да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като Copylik-bg.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.


 


Ограничение на отговорността:


Copylik-bg.com., неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност, при никакви обстоятелсва, за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Copylik-bg.com.за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.


 


 


Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица.


Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Copylik-bg.com.не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Copylik-bg.com.по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.


 


Промяна на цени на стоки


Copylik-bg.com.има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Copylik-bg.com.има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.


 


Общи условия


 


Copylik-bg.com.може да променя тези Условия по всяко време. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.


 


Търговски марки


Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.